PAVOL JANÍK | SPISOVATEĽ || PAVOL JANIK | WRITER
 • Pavol Janík (1956) je básnik, dramatik, predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007).
 • Jeho diela preložili do viac ako 20 jazykov a publikovali vo viac ako 30 krajinách.
 • Pavol Janik (1956) is a poet, dramatist, President of the Slovak Writers’ Society (2003–2007).
 • His works have been translated into more than 20 languages and published in more than 30 countries.
 • Válek bol hlbší, ale Janík sa stal vynaliezavejší.
 • Natália Švedovová, poetka, prekladateľka, vedecká pracovníčka Ruskej akadémie vied
 • Valek was deeper, but Janik became more inventive.
 • Natalia Shvedova, Poet, Translator, Senior Researcher of the Russian Academy of Sciences
 • Валек был глубже, а Яник стал изобретательнее.
 • Наталья Шведова, поэт, переводчик, старший научный сотрудник Российской академии наук
 • PAVOL JANÍK | KNIHY | Kliknite na obrázok, zobrazí sa v plnej veľkosti:
  Slovak & Czech: Pavol Janík | English & other languages: Pavol Janik or Pavol Janick | Serbian & Croatian (Roman alphabet): Pavol Janik or Pavol Janjik | Russian (Roman alphabet): Pavol Yanik | Russian & Bulgarian (Cyrillic alphabet): Павол Яник | Serbian & Macedonian: Павол Јаник or Павол Јањик | Ukrainian: Павол Янік | Belarusian: Павал Янік | Greek: Πάβολ Γιανίκ | Hebrew: פאבול ג'אניק | Japanese: パヴォル・ヤニク | Chinese: 帕沃尔•贾尼克 | etc. ||| Pseudonyms: Ján Pavlík | Paul von Pressburg | etc.
  PAVOL JANÍK | manželka:
  PAVOL JANÍK | manželka | Mgr. art. Oľga Janíková, rod. Chodáková | režisérka:
  PAVOL JANÍK | dcéra:
  PAVOL JANÍK | dcéra | Mgr. Edita Šoltýsová, Doctor of Science:
  PAVOL JANÍK | zať:
  PAVOL JANÍK | zať | Mgr. Andrej Šoltýs | advokát:
  PAVOL JANÍK | dcéra:
  PAVOL JANÍK | dcéra | Oľga Marošová:
  PAVOL JANÍK | zať:
  PAVOL JANÍK | zať | Petr Maroš:
  PAVOL JANÍK | vnuk:
  PAVOL JANÍK | vnuk | Lukáš Maroš | hokejista:
  PAVOL JANÍK MLADŠÍ / PAĽO JANÍK / PAULI | syn:
  PAVOL JANÍK MLADŠÍ / PAĽO JANÍK / PAULI | syn | filmový tvorca:
  PAVOL JANÍK | vnuk:
  PAVOL JANÍK | vnuk | Michelangelo Krupka Janik:
  PAVOL JANÍK | rodičia, súrodenci, starí rodičia:
  PAVOL JANÍK | rodičia, súrodenci, starí rodičia:
  • otec: Ing. Ján Janík
  • matka: Edita, rod. Lintnerová | Rodinná línia Lintnerovcov:
  • sestra: MUDr. Angelika Žoltická
  • brat: doc. MUDr. Peter Janík, CSc.
  • sestra: MUDr. Gabriela Matejková
  • otcov otec: Matej Janík
  • otcova matka: Barbora, rod. Bulovčáková
  • matkin otec: Ferdinand Lintner
  • matkina matka: RNDr. PhMr. Mária, rod. Hladitšová
  • esej v časopise Smrečiny (Jún 2008) | prečítajte si v slovenčine:
  PAVOL JANÍK | svokor:
  PAVOL JANÍK | svokor | MUDr. Ivan Chodák | vrcholový športovec a odborný lekár:
  PAVOL JANÍK | svokra:
  PAVOL JANÍK | svokra | Oľga Chodáková, rod. Sekeyová | choreografka a režisérka:
  • Osobnosti.sk
  • Osobnost.sk
  • Wikipédia:
  • Slovenská Wikipédia | Lúčnica:
  • Česká Wikipédia | Lúčnica:
  • Esperanto Wikipedia | Lúčnica:
  • Zornička (Pešťbudín / Budapešť 15. 10. 1912) | titul | od roku 1908 vydavateľ Viktor Sekej
  • Zornička (Pešťbudín / Budapešť 15. 10. 1912) | strana 1 | vydavateľ Viktor Sekej
  • Zornička (Bratislava 15. 7. 1922) | titul | vydavateľ Viktor Sekey
  • Zornička (Bratislava 15. 7. 1922) | strana 1 | vydavateľ Viktor Sekey
  PAVOL JANÍK | švagor:
  PAVOL JANÍK | švagor | prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. | chemický špecialista:
  • Osobnosti.sk
  • Osobnost.sk
  • INTERVIEW ABOUT MUSIC | Slovak Radio | January 21, 2018 | 10:00 AM:
  • AWARD 2017 | Minister of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic | INTERVIEW (November 10, 2017)
  • Historička Nora Čechmánková o rodine prof. Ing. Ivana Chodáka, DrSc. | Jeden z najstarších oravských šľachtických rodov | v časopise Slovenské národné noviny (14-15/2010): časť 1 a časť 2 | excerpt: a VIDEO: | erb:
  • Pressburger TV 36/2014 (Exit doby plastovej...?) VIDEO:
  • Pressburger TV 39/2014 (Veda v Centre) VIDEO:
  PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE
  English | Slovak