PAVOL JANIK | BOOKS | Front Covers | Click on image for full size view:
PAVOL JANÍK | manželka:
PAVOL JANÍK | manželka | Mgr. art. Oľga Janíková, rod. Chodáková | režisérka:
PAVOL JANÍK | dcéra:
PAVOL JANÍK | dcéra | Mgr. Edita Šoltýsová, Doctor of Science:
PAVOL JANÍK | zať:
PAVOL JANÍK | zať | Mgr. Andrej Šoltýs | advokát:
PAVOL JANÍK | dcéra:
PAVOL JANÍK | dcéra | Oľga Marošová:
PAVOL JANÍK | zať:
PAVOL JANÍK | zať | Petr Maroš:
PAVOL JANÍK | vnuk:
PAVOL JANÍK | vnuk | Lukáš Maroš | hokejista:
PAVOL JANÍK | syn:
PAVOL JANÍK | syn | Pavol Janík Junior | filmový tvorca:
PAVOL JANÍK | vnuk:
PAVOL JANÍK | vnuk | Michelangelo Krupka Janik:
PAVOL JANÍK | rodičia, súrodenci, starí rodičia:
PAVOL JANÍK | rodičia, súrodenci, starí rodičia:
 • otec: Ing. Ján Janík
 • matka: Edita, rod. Lintnerová | Rodinná línia Lintnerovcov:
 • sestra: MUDr. Angelika Žoltická
 • brat: doc. MUDr. Peter Janík, CSc.
 • sestra: MUDr. Gabriela Matejková
 • otcov otec: Matej Janík
 • otcova matka: Barbora, rod. Bulovčáková
 • matkin otec: Ferdinand Lintner
 • matkina matka: RNDr. PhMr. Mária, rod. Hladitšová
 • esej v časopise Smrečiny (Jún 2008) | prečítajte si v slovenčine:
PAVOL JANÍK | svokor:
PAVOL JANÍK | svokor | MUDr. Ivan Chodák | vrcholový športovec a odborný lekár:
PAVOL JANÍK | svokra:
PAVOL JANÍK | svokra | Oľga Chodáková, rod. Sekeyová | choreografka a režisérka:
 • Osobnosti.sk
 • Osobnost.sk
 • Wikipédia:
 • Slovenská Wikipédia | Lúčnica:
 • Česká Wikipédia | Lúčnica:
 • Esperanto Wikipedia | Lúčnica:
 • Zornička (Pešťbudín / Budapešť 15. 10. 1912) | titul | od roku 1908 vydavateľ Viktor Sekej
 • Zornička (Pešťbudín / Budapešť 15. 10. 1912) | strana 1 | vydavateľ Viktor Sekej
 • Zornička (Bratislava 15. 7. 1922) | titul | vydavateľ Viktor Sekey
 • Zornička (Bratislava 15. 7. 1922) | strana 1 | vydavateľ Viktor Sekey
PAVOL JANÍK | švagor:
PAVOL JANÍK | švagor | prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. | chemický špecialista:
 • Osobnosti.sk
 • Osobnost.sk
 • AWARD 2017 | Minister of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic | INTERVIEW (November 10, 2017)
 • Historička Nora Čechmánková o rodine prof. Ing. Ivana Chodáka, DrSc. | Jeden z najstarších oravských šľachtických rodov | v časopise Slovenské národné noviny (14-15/2010): časť 1 a časť 2 | excerpt: a VIDEO: | erb:
 • Pressburger TV 36/2014 (Exit doby plastovej...?) VIDEO:
 • Pressburger TV 39/2014 (Veda v Centre) VIDEO:
PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE
English | Slovak