PAVOL JANIK | globally published writer | PAVOL JANÍK | celosvetovo publikovaný spisovateľ
°
PAVOL JANÍK | Básne | German Version:
PAVOL JANÍK | Básne | preložené do nemčiny | prečítajte si v nemčine:
Zavretie reklamy na YouTube:
Každú reklamu na YouTube môžete zavrieť kliknutím na X na pravej strane.
PAVOL JANÍK | Básne | German Version | z knihy Nezaručené správy (1981):
PAVOL JANÍK: Koncert / Konzert (1981) (German Version by Tibor Valuch)
PAVOL JANÍK: Leto / Sommer (1981) (German Version by Tibor Valuch)
PAVOL JANÍK: Múdrosť / Weisheit (1981) (German Version by Tibor Valuch)
PAVOL JANÍK: Nočný spoj / Nachtlinie (1981) (German Version by Tibor Valuch)
PAVOL JANÍK: Sneží / Schneit (1981) (German Version by Norbert Répás)
PAVOL JANÍK: Tebe / Für dich (1981) (German Version by Tibor Valuch)
PAVOL JANÍK | Báseň | German Version | z knihy Hurá, horí! (1991):
PAVOL JANÍK: Prišiel som na svet / Ich bin auf die Welt gekommen (1991) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK | Báseň | German Version | z knihy Niekto ako boh (1998):
PAVOL JANÍK: Divadlo Život / Das Theater Leben (1998) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK | Báseň | German Version | z knihy Buď vôňa tvoja (2002):
PAVOL JANÍK: New York (2002) (German Version by Tibor Valuch)
PAVOL JANÍK: Stará líška nehrdzavie / Alter Fuchs rostet nicht (2002) fragment (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK | Básne | German Version | z knihy Zašifrovaná jeseň (2007):
PAVOL JANÍK: Biele blues Cheta Bakera/ Chet Bakers weisser Blues (2007) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK: Elegantná dráma / Ein elegantes Drama (2007) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK: Iracké deti idú do neba / Die Kinder aus dem Irak fahren in den Himmel (2007) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK: Kolektívna duša Kennyho Barrona / Die Kollektivseele des Kenny Barron (2007) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK: Kúdol strachu / Der Angstringel (2007) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK: Matný akord / Der matte Akkord (2007) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK: More / Das Meer (September 21, 2004; in book form 2007) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK: Niekto ako Luis Armstrong / Jemand wie Luis Armstrong (2007) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK: Nový Sad / Neusatz / Novi Sad (August 30, 2006; in book form 2007) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK: Odvodená voda / Das abgeleitete Wasser (2007) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK: *** (Papierový sneh) / (Papiere kapieren...) (2007) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK: Slzy na strunách / Die Tränen auf den Saiten (2007) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK: Strom a peklo / Der Baum und die Hölle (2007) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK: Svätá reklama Vianoc / Heilige Weihnachtswerbung (2007) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK: Z pekna šťastie / Glück aus dem Herzen (2007) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK: Ženská zemská príťažlivosť / Die Frauenanziehungskraft der Erde (2007) (German Version by Karol Mlynka)
PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE | New York & more
English | Slovak