PAVOL JANIK | BOOKS | Click on image for full size view:
PAVOL JANÍK || SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ ||| PAVOL JANIK || SLOVAK WRITER
 • Pavol Janík (1956) je básnik, dramatik, predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007).
 • Jeho diela preložili do viac ako 20 jazykov a publikovali vo viac ako 30 krajinách.
 • Pavol Janik (1956) is a poet, dramatist, President of the Slovak Writers’ Society (2003–2007).
 • His works have been translated into more than 20 languages and published in more than 30 countries.
 • VIDEO in English & Slovak | PLAY:
 • Válek bol hlbší, ale Janík sa stal vynaliezavejší.
 • Natália Švedovová, poetka, prekladateľka, vedecká pracovníčka Ruskej akadémie vied
 • Valek was deeper, but Janik became more inventive.
 • Natalia Shvedova, Poet, Translator, Senior Researcher of the Russian Academy of Sciences
 • Валек был глубже, а Яник стал изобретательнее.
 • Наталья Шведова, поэт, переводчик, старший научный сотрудник Российской академии наук
 • Slovak & Czech: Pavol Janík | English & other languages: Pavol Janik or Pavol Janick | Serbian & Croatian (Roman alphabet): Pavol Janik or Pavol Janjik | Russian (Roman alphabet): Pavol Yanik | Russian & Bulgarian (Cyrillic alphabet): Павол Яник | Serbian & Macedonian: Павол Јаник or Павол Јањик | Ukrainian: Павол Янік | Belarusian: Павал Янік | Greek: Πάβολ Γιανίκ | Hebrew: פאבול ג'אניק | Japanese: パヴォル・ヤニク | Chinese: 帕沃尔•贾尼克 | etc. ||| Pseudonyms: Ján Pavlík | Paul von Pressburg | etc.
  PAVOL JANÍK | Básne | Russian Version:
  PAVOL JANÍK | Básne | preložené do ruštiny | prečítajte si v ruštine:
  Zavretie reklamy na YouTube:
  Každú reklamu na YouTube môžete zavrieť kliknutím na X na pravej strane.
  PAVOL JANÍK | Básne | Russian Version | z knihy Nezaručené správy / Недостоверные известия (1981):
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Klavír / Рояль (1981) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Leto / Лето (1981) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Manželstvo / Супружество (1981) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Tebe / Тебе (1981) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Únos / Похищение (1981) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Zásah / Вмешательство (1981) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK | Básne | Russian Version | z knihy Zrkadlo na konci leta / Зеркало в конце лета (1984):
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Bez slov / Без слов (1984) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Byt / Квартира (1984) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК Krúženie / Кружение (1984) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Nevyslovená / Непроизнесённая (1984) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Predčasne / Преждевременно (1984) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Príležitostná / По случаю (1984) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Raz / Однажды (1984) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Slovo / Слово (1984) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Zrkadlo na konci leta / Зеркало в конце лета (1984) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Zátišie v popolníku / Натюрморт в пепельнице (1984) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK | Básne | Russian Version | z knihy Do videnia v množnom čísle / До свидания во множественном числе (1985):
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Ex offo (1985) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Le poéme de luxe (1985) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Molto adagio / Мольто адажио (1985) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Neodkladná báseň / Неотложное стихотворение (1985) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Rozpamätávanie / Воспоминание (1985) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK | Básne | Russian Version | z knihy Hurá, horí! / Ура, горит! (1991):
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Exegi monumentum (1991) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Chryzantematika / Хризантематика (1991) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Nokturno pre diabetes / Ноктюрн для диа-бетиков (1991) (Russian Version by Daria Anisimova / Дарья Анисимова // Daria Vashchenko / Дарья Ващенко)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Núdzové pristátie v tvojich vlasoch / Вынужденная посадка в твоих волосах (1991) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Posledné štyri takty ticha / Четыре последних такта тишины (1991) (Russian Version by Daria Anisimova / Дарья Анисимова // Daria Vashchenko / Дарья Ващенко)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Predĺžiť si rozum / Нарастить себе ум (1991) (Russian Version by Daria Anisimova / Дарья Анисимова // Daria Vashchenko / Дарья Ващенко)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Pri stole / У стола (1991) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Privatizácia duší / Приватизация душ (1991) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Sen zo skla / Сон из стекла (1991) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Strom v prvej osobe jednotného čísla / Дерево в первом лице единственного числа (1991) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Ťažní anjeli / Тягловые ангелы (1991) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Zrkadlá po zotmení / Зеркала после сумрака (1991) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Zmluva o prímerí duše a tela / Договор о перемирии души и тела (1991) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK | Russian Version | z titulnej poémy Hurá, horí! / Ура, горит! (fragmenty) 1991:
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Hurá, horí! / Ура, горит! (1991) fragment 2 (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Hurá, horí! / Ура, горит! (1991) fragment 4 (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Hurá, horí! / Ура, горит! (1991) fragment 5 (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Hurá, horí! / Ура, горит! (1991) fragment 8 (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Hurá, horí! / Ура, горит! (1991) fragment 11 (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Hurá, horí! / Ура, горит! (1991) fragment 12 (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Hurá, horí! / Ура, горит! (1991) fragment 13 (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Hurá, horí! / Ура, горит! (1991) fragment 15 (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK | Básne | Russian Version | z knihy Niekto ako boh / Кто-то как Бог (1998):
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Bon soir, mon Paris (1998) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Múdrejší o tvoju smrť / Умудрённые твоей смертью & Osamelý blesk / Одинокая молния (1998) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Óda na šiety zmysel / Ода шестому чувству (1998) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Ticho / Тишина (1998) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Veľké upratovanie / Большое убранство (1998) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK | Básne | Russian Version | z knihy Buď vôňa tvoja / Да будет запах твой (2002):
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Kosovo / Косово (2002) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: New York / Нью-Йорк (2002) (Russian Version by Elena Tambovtseva / Елена Тамбовцева)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Tichá stromácnosť / Тихий дровашний уют (2002) (Russian Version by Daria Anisimova / Дарья Анисимова // Daria Vashchenko / Дарья Ващенко)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Hrob z jasného neba / Гроб с ясного неба (2002) (Russian Version by Daria Anisimova / Дарья Анисимова // Daria Vashchenko / Дарья Ващенко)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Puškin / Пушкин (2002) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Smutný Silvester na konci storočia / Грустный Новый год в конце столетия (2002) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Strom z čistého neba / Шаровая древолния (2002) (Russian Version by Daria Anisimova / Дарья Анисимова // Daria Vashchenko / Дарья Ващенко)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Túžobníctvo / Служелания (2002) (Russian Version by Daria Anisimova / Дарья Анисимова // Daria Vashchenko / Дарья Ващенко)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Únos do večnosti / Умыкание в вечность (2002) (Russian Version by Natalia Shvedova / Наталия Шведова)
  PAVOL JANÍK | Básne | Russian Version | z knihy Zašifrovaná jeseň / Зашифрованная осень (2007):
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Biele blues Cheta Bakera / Белый блюз Чета Бейкера (2007) (Russian Version by Daria Anisimova / Дарья Анисимова // Daria Vashchenko / Дарья Ващенко)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Iracké deti idú do neba / Иракские дети уходят в небо (2007) (Russian Version by Daria Anisimova / Дарья Анисимова // Daria Vashchenko / Дарья Ващенко)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Matný akord / Смутный аккорд (2007) (Russian Version by Daria Anisimova / Дарья Анисимова // Daria Vashchenko / Дарья Ващенко)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: More / Море (September 21, 2014, in book form 2007) (Russian Version by Daria Anisimova / Дарья Анисимова // Daria Vashchenko / Дарья Ващенко)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Niekto ako Luis Armstrong / Кто-то как Луи Армстронг (2007) (Russian Version by Daria Anisimova / Дарья Анисимова // Daria Vashchenko / Дарья Ващенко)
  PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE
  English | Slovak