PAVOL JANIK | globally published writer | PAVOL JANÍK | celosvetovo publikovaný spisovateľ
°
PAVOL JANÍK | Básne | Hungarian Version:
PAVOL JANÍK | Básne | preložené do maďarčiny | prečítajte si v maďarčine:
Zavretie reklamy na YouTube:
Každú reklamu na YouTube môžete zavrieť kliknutím na X na pravej strane.
PAVOL JANÍK | Básne | Hungarian Version | z knihy Nezaručené správy (1981):
PAVOL JANÍK: Hmat / Tapintás (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Je za dverami / Az ajtó mögött lapul (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Klavír / Zongora (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Koncert (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Leto / Nyár (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Mrholí / Szitál (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Múdrosť / Bölcsesség (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Na linke muž | žena a späť / A férfi - nő vonalon és vissza (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Nočný spoj / Éjjeli csatlakozás (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Okamih pred dotykom / Érintés előtti pillanat (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Pocta / Tisztelet (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Sme profesionáli / Profik vagyunk (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Sneží / Havazik (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Tebe / Neked (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Úžas / Ámulat (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Vivace ma non soltanto cosi (1981) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK | Básne | Hungarian Version | z knihy Do videnia v množnom čísle (1985):
PAVOL JANÍK: Neodkladná báseň / Sürgős vers (1985) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Pax militaris (1985) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Zlozvyk / Rossz szokás (1985) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK | Básne | Hungarian Version | z knihy Hurá, horí! (1991):
PAVOL JANÍK: Neodoslaný telegram / Kézbesítetlen távirat (1991) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Óda na radosť / Örömóda (1991) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Pri stole / Az asztalnál (1991) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: z Hurá, horí! / Hurrá, ég! válogatás (1991) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK | Básne | Hungarian Version | z knihy Niekto ako boh (1998):
PAVOL JANÍK: Anjela poznáš po perí / Angyalt tolláról... (1998) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Niekto ako boh / Istenként valaki (1998) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Rodinné zátišie / Családi csendélet (1998) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Slovník cudzích snov / Idegen álmok szótára (1998) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Táranie nad hrobom / Sír fölötti fecsegés (1998) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: Veľké upratovanie / Nagytakarítás (1998) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK | Básne | Hungarian Version | z knihy Buď vôňa tvoja (2002):
PAVOL JANÍK: Kosovo / Koszovó (2002) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK: New York (2002) (Hungarian Version by Répás Norbert)
PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE | New York & more
English | Slovak