PAVOL JANÍK | SPISOVATEĽ || PAVOL JANIK | WRITER
 • Pavol Janík (1956) je básnik, dramatik, predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007).
 • Jeho diela preložili do viac ako 20 jazykov a publikovali vo viac ako 30 krajinách.
 • Pavol Janik (1956) is a poet, dramatist, President of the Slovak Writers’ Society (2003–2007).
 • His works have been translated into more than 20 languages and published in more than 30 countries.
 • Válek bol hlbší, ale Janík sa stal vynaliezavejší.
 • Natália Švedovová, poetka, prekladateľka, vedecká pracovníčka Ruskej akadémie vied
 • Valek was deeper, but Janik became more inventive.
 • Natalia Shvedova, Poet, Translator, Senior Researcher of the Russian Academy of Sciences
 • Валек был глубже, а Яник стал изобретательнее.
 • Наталья Шведова, поэт, переводчик, старший научный сотрудник Российской академии наук
 • PAVOL JANÍK | KNIHY | Kliknite na obrázok, zobrazí sa v plnej veľkosti:
  Latin: Pavol Janík, Pavol Janik, Pavol Janjik, Pavol Yanik | Cyrillic: Павол Яник, Павол Јаник, Павол Јањик, Павол Янік, Павал Янік | Greek: Πάβολ Γιανίκ | Hebrew: פאבול ג'אניק | Japanese: パヴォル・ヤニク | Chinese: 帕沃尔•贾尼克 | etc.
  PAVOL JANÍK | Básne | Ukrainian Version:
  PAVOL JANÍK | Básne | preložené do ukrajinčiny | prečítajte si v ukrajinčine:
  Zavretie reklamy na YouTube:
  Každú reklamu na YouTube môžete zavrieť kliknutím na X na pravej strane.
  PAVOL JANÍK | Básne | Ukrainian Version | z knihy Nezaručené správy (1981):
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Klavír / Рояль (1981) (Ukrainian 1st Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Klavír / Рояль (1981) (Ukrainian 2nd Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Leto / Літо (1981) (Ukrainian Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Manželstvo / Подружжя (1981) (Ukrainian 1st Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Manželstvo / Шлюб (1981) (Ukrainian 2nd Version by Sergiy Makara / Сергій Макара)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Okamih pred dotykom / Мить перед дотиком (1981) (Ukrainian Version by Sergiy Makara / Сергій Макара)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Tebe / Тобі (1981) (Ukrainian 1st Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Tebe / Тобі (1981) (Ukrainian 2nd Version by Sergiy Makara / Сергій Макара)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Únos / Викрадання (1981) (Ukrainian Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Zásah / Втручання (1981) (Ukrainian Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
  PAVOL JANÍK | Básne | Ukrainian Version | z knihy Zrkadlo na konci leta (1984):
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Byt / Квартира (1984) (Ukrainian Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Krúženie / Кружіння (1984) (Ukrainian Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Len pre teba / Лиш для тебе (1984) (Ukrainian Version by Sergiy Makara / Сергій Макара)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Predčasne / Дочасно (1984) (Ukrainian Version by Sergiy Makara / Сергій Макара)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Príležitostná / З нагоди (1984) (Ukrainian Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Slovo / Слово (1984) (Ukrainian Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
  PAVOL JANÍK | Básne | Ukrainian Version | z knihy Hurá, horí! (1991):
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Núdzové pristátie v tvojich vlasoch / Вимушена посадка у твоєм волоссі (1991) (Ukrainian 1st Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Núdzové pristátie v tvojich vlasoch / Вимушена посадка на твоїм волоссю (1991) (Ukrainian 2nd Version by Sergiy Makara / Сергій Макара)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Pri stole / Біля стола (1991) (Ukrainian 1st Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Ťažní anjeli / Тягові ангели (1991) (Ukrainian 1st Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Ťažní anjeli / Тягові ангели (1991) (Ukrainian 2nd Version by Sergiy Makara / Сергій Макара)
  PAVOL JANÍK | Básne | Ukrainian Version | z knihy Buď vôňa tvoja (2002):
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Kosovo / Косово (2002) (Ukrainian Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Nevýslovné slová / Невимовлені слова (2002) (Ukrainian Version by Sergiy Makara / Сергій Макара)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: New York / Нью-Йорк (2002) (Ukrainian Version by Ivan Jackanin / Іван Яцканин)
  PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE
  English | Slovak