PAVOL JANIK | globally published writer | PAVOL JANÍK | celosvetovo publikovaný spisovateľ
°
PAVOL JANÍK | Básne | Ukrainian Version:
PAVOL JANÍK | Básne | preložené do ukrajinčiny | prečítajte si v ukrajinčine:
Zavretie reklamy na YouTube:
Každú reklamu na YouTube môžete zavrieť kliknutím na X na pravej strane.
PAVOL JANÍK | Básne | Ukrainian Version | z knihy Nezaručené správy (1981):
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Klavír / Рояль (1981) (Ukrainian 1st Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Klavír / Рояль (1981) (Ukrainian 2nd Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Leto / Літо (1981) (Ukrainian Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Manželstvo / Подружжя (1981) (Ukrainian 1st Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Manželstvo / Шлюб (1981) (Ukrainian 2nd Version by Sergiy Makara / Сергій Макара)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Okamih pred dotykom / Мить перед дотиком (1981) (Ukrainian Version by Sergiy Makara / Сергій Макара)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Tebe / Тобі (1981) (Ukrainian 1st Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Tebe / Тобі (1981) (Ukrainian 2nd Version by Sergiy Makara / Сергій Макара)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Únos / Викрадання (1981) (Ukrainian Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Zásah / Втручання (1981) (Ukrainian Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
PAVOL JANÍK | Básne | Ukrainian Version | z knihy Zrkadlo na konci leta (1984):
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Byt / Квартира (1984) (Ukrainian Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Krúženie / Кружіння (1984) (Ukrainian Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Len pre teba / Лиш для тебе (1984) (Ukrainian Version by Sergiy Makara / Сергій Макара)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Predčasne / Дочасно (1984) (Ukrainian Version by Sergiy Makara / Сергій Макара)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Príležitostná / З нагоди (1984) (Ukrainian Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Slovo / Слово (1984) (Ukrainian Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
PAVOL JANÍK | Básne | Ukrainian Version | z knihy Hurá, horí! (1991):
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Núdzové pristátie v tvojich vlasoch / Вимушена посадка у твоєм волоссі (1991) (Ukrainian 1st Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Núdzové pristátie v tvojich vlasoch / Вимушена посадка на твоїм волоссю (1991) (Ukrainian 2nd Version by Sergiy Makara / Сергій Макара)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Pri stole / Біля стола (1991) (Ukrainian 1st Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Ťažní anjeli / Тягові ангели (1991) (Ukrainian 1st Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Ťažní anjeli / Тягові ангели (1991) (Ukrainian 2nd Version by Sergiy Makara / Сергій Макара)
PAVOL JANÍK | Básne | Ukrainian Version | z knihy Buď vôňa tvoja (2002):
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Kosovo / Косово (2002) (Ukrainian Version by Illya Galayda / Ілля Галайда)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: Nevýslovné slová / Невимовлені слова (2002) (Ukrainian Version by Sergiy Makara / Сергій Макара)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНІК: New York / Нью-Йорк (2002) (Ukrainian Version by Ivan Jackanin / Іван Яцканин)
PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE | New York & more
English | Slovak