Mgr. art. PAVOL JANIK, PhD. (magister artis et philosophiae doctor) – Introduction:
    PAVOL JANIK: Poem NEW YORK in 20 languages // Slovak: British English: Canadian English: Albanian: Belarusian: Chinese: Croatian: Czech: Dutch: French: German: Greek: Hungarian: Italian: Macedonian: Romanian: Russian: Serbian: Spanish: Ukrainian:
PAVOL JANIK | MAIN PUBLICATIONS:
PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK POETRY and HIS POEMS – in ENGLISH (tr. James Sutherland Smith) – Published by THE PENNILESS PRESS
PAVOL JANIK | POEM NEW YORK – in SLOVAK, ALBANIAN (tr. Riza Lahi), CROATIAN (tr. Ludwig Bauer), CZECH (Karel Sys), GERMAN (tr. Tibor Valuch), GREEK (tr. Manolis Aligizakis), DUTCH (tr. Zuzana Sasovova), ENGLISH (BRITISH, tr. James Sutherland-Smith), ENGLISH (CANADIAN, tr. Smiljana Piksiades), FRENCH (tr. Edita Soltysova), HUNGARIAN (tr. Norbert Repas), ITALIAN (tr. Luciana De Palma), MACEDONIAN (tr. Stojan Lekoski), ROMANIAN (tr. Simona-Grazia Dima), RUSSIAN (tr. Elena Tambovtseva), SERBIAN (tr. Smiljana Piksiades), SPANISH (tr. Michael Doubek), UKRAINIAN (tr. Ivan Jackanin) – Edited by Norbert Repas – Published by BABELMATRIX: Web Anthology – the Multilingual Literature Portal
PAVOL JANIK | POEMS IN 18 LANGUAGES - Translated by Ludwig Bauer, Zuzana Sasovova, James Sutherland-Smith, Smiljana Piksiades, Edita Soltysova, Tibor Valuch, Norbert Repas, Dimitris P. Kraniotis, Manolis Aligizakis, Luciana De Palma, Michela Zanarella, Simona-Grazia Dima, Daria Vashchenko et al. - Edited by Norbert Repas - Published by BABELMATRIX: Web Anthology - the Multilingual Literature Portal
PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK POETRY and HIS 63 POEMS in ENGLISH and various languages - Published by POEM HUNTER
PAVOL JANIK |ABOUT THE AUTHOR (VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE by Ludovit Fuchs and MAESTRO – NO MORE, NO LESS by Natalia Shvedova) | HIS WORKS (tr. Daria Vashchenko, née Anisimova et al.) - Published in the RUSSIAN LITERARY MAGAZINE MAECENAS AND WORLD
PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE (in CROATIAN, tr. Sonja Smolec) and HIS POEMS (in SLOVAK, ENGLISH, SERBIAN, tr James Sutherland-Smith, Smiljana Piksiades) – Edited by Sonja Smolec – Published in the CROATIAN literary magazine KVAKA
PAVOL JANIK | DANGEROUS COMEDIES – in ENGLISH (tr. Heather Trebaticka, née King) – Published by University of Toronto – Academic Electronic Journal in Slavic Studies – TORONTO SLAVIC QUARTERLY
PAVOL JANÍK – tvorba v denníku Koridor – Február 1992:
PAVOL JANÍKaforizmus v denníku Koridor (28. 2. 1992)
PAVOL JANÍK – tvorba v denníku Koridor – Marec 1992:
PAVOL JANÍKaforizmus v denníku Koridor (5. 3. 1992)
PAVOL JANÍKrecenzia (kniha Dušana Slobodníka – Paragraf: polárny kruh) v denníku Koridor (6. 3. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor s riaditeľom Bibiany Ľubošom Machajom (Nájdená a nádejná generácia) v denníku Koridor (7. 3. 1992)
PAVOL JANÍKrecenzia (Who Is Who na Slovensku) v denníku Koridor (7. 3. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor s hercom a politikom Milanom Kňažkom (Slovensko, demokracia, prosperita) v denníku Koridor (9. 3. 1992): časť 1; časť 2
PAVOL JANÍKfejtón (Marián na úteku) v denníku Koridor (11. 3. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (12. 3. 1992)
PAVOL JANÍKesej (Konferencia o Dominikovi Tatarkovi) v denníku Koridor (13. 3. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmus v denníku Koridor (17. 3. 1992)
PAVOL JANÍKrecenzia (Konrad Lorenz: Rok husi divej) v denníku Koridor (17. 3. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (19. 3. 1992)
PAVOL JANÍKinfo (Jozef Bob: Štúrovci) v denníku Koridor (19. 3. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (20. 3. 1992)
PAVOL JANÍKrecenzia [pseudonym Ján Pavlík] (Břetislav Kafka: Nové základy experimentálnej psychológie) v denníku Koridor (20. 3. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor s režisérom Jozefom Kaiserom (Nádej je silný spojenec) v denníku Koridor (21. 3. 1992)
PAVOL JANÍKinfo (diskusia o slovenskej štátnosti) v denníku Koridor (21. 3. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmus v denníku Koridor (24. 3. 1992)
PAVOL JANÍKkomentár (Zasa chýba konrarevolúcia) v denníku Koridor (26. 3. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (vplyv polície na politiku) v denníku Koridor (27. 3. 1992)
PAVOL JANÍKesej [pseudonym Ján Pavlík] (o Miroslavovi Válkovi) v denníku Koridor (27. 3. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmus v denníku Koridor (27. 3. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (31. 3. 1992)
PAVOL JANÍK – tvorba v denníku Koridor – Apríl 1992:
PAVOL JANÍKaforizmus v denníku Koridor (1. 4. 1992)
PAVOL JANÍKinfo (patavedecký seminár) v denníku Koridor (1. 4. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (aj negatívna propaganda je reklama) v denníku Koridor (1. 4. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmus v denníku Koridor (3. 4. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmus v denníku Koridor (4. 4. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (Buržoázny nacionalizmus) v denníku Koridor (8. 4. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmus v denníku Koridor (8. 4. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor s režisérom Iľjom Ruppeldtom (film, televízia a video) v denníku Koridor (10. 4. 1992)
PAVOL JANÍKesej (o Miroslavovi Válkovi) v denníku Koridor (11. 4. 1992): časť 1; časť 2
PAVOL JANÍKbáseň (venovaná Miroslavovi Válkovi) v denníku Koridor (11. 4. 1992)
PAVOL JANÍKpoznámka (Dialóg, alebo poučovanie?) v denníku Koridor (12. 4. 1992)
PAVOL JANÍKnekrológ (Isaac Asimov v nás) v denníku Koridor (14. 4. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (Bývalí a súčasní komunisti) v denníku Koridor (14. 4. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (14. 4. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (16. 4. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (Lustrovať vládu USA!) v denníku Koridor (17. 4. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (17. 4. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (18. 4. 1992)
PAVOL JANÍKesej (vplyv polície na politiku) v denníku Koridor (22. 4. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (vplyv polície na politiku) v denníku Koridor (23. 4. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (vplyv polície na politiku) v denníku Koridor (25. 4. 1992)
PAVOL JANÍKrecenzia (Mila Haugová: Praláska) v denníku Koridor (30. 4. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (30. 4. 1992)
PAVOL JANÍK – tvorba v denníku Koridor – Máj 1992:
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (4. 5. 1992)
PAVOL JANÍKesej (o populizme) v denníku Koridor (5. 5. 1992)
PAVOL JANÍKkomentár (o fanatizme) v denníku Koridor (5. 5. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (Orgie moci) v denníku Koridor (5. 5. 1992)
PAVOL JANÍKesej (Krasojazda na tenkom ľade) v denníku Koridor (6. 5. 1992)
PAVOL JANÍKkomentár (Divoký východ) v denníku Koridor (7. 5. 1992)
PAVOL JANÍKesej (Jubileum Kláry Jarunkovej) v denníku Koridor (8. 5. 1992)
PAVOL JANÍKesej (Nebo túlavých psov) v denníku Koridor (12. 5. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (14. 5. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (o politickom marketingu) v denníku Koridor (16. 5. 1992)
PAVOL JANÍKkomentár (o vymývaní mozgov) v denníku Koridor (18. 5. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (o štáte v štáte) v denníku Koridor (25. 5. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (Lustračná lotéria) v denníku Koridor (26. 5. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Ladislavom Ťažkým (Dvanásť zlatých monarchov) v denníku Koridor (30. 5. 1992)
PAVOL JANÍK – tvorba v denníku Koridor – Jún 1992:
PAVOL JANÍKrozhovor s historikom Karolom Kulašíkom (Monarchia nezanikla) v denníku Koridor (6. 6. 1992)
PAVOL JANÍKkomentár (Muž bez tváre) v denníku Koridor (6. 6. 1992)
PAVOL JANÍKesej (Úklady a láska) v denníku Koridor (11. 6. 1992)
PAVOL JANÍKkomentár (o falzifikovaní dejín) v denníku Koridor (16. 6. 1992)
PAVOL JANÍKrecenzia (Dušan Mitana: Krutohory) v denníku Koridor (17. 6. 1992)
PAVOL JANÍKkomentár (Český separatizmus) v denníku Koridor (17. 6. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (o falzifikovaní dejín) v denníku Koridor (19. 6. 1992)
PAVOL JANÍKkomentár (CIA dezinformuje Kongres USA o Slovensku) v denníku Koridor (20. 6. 1992)
PAVOL JANÍKesej (Jubileum literárneho kritika Pavla Števčeka) v denníku Koridor (24. 6. 1992)
PAVOL JANÍK – tvorba v denníku Koridor – Júl 1992:
PAVOL JANÍKrozhovor s básnikom Jozefom Urbanom (Poézia je duševné porsche) v denníku Koridor (9. 7. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (Exilová vláda) v denníku Koridor (14. 7. 1992)
PAVOL JANÍKesej (Múzeum neostalinizmu) v denníku Koridor (15. 7. 1992)
PAVOL JANÍKesej (Tajná zbraň) v denníku Koridor (17. 7. 1992)
PAVOL JANÍKesej (o Miroslavovi Válkovi) v denníku Koridor (18. 7. 1992): časť 1; časť 2
Názory Pavla Janíka, Ivana Sulíka, Jána Turana, Jána Buzássyho, Ivana Hudeca, Borisa Mihalkoviča, Gustáva Murína, Stanislava Štepku, Karola Wlachovského, Mily Haugovej, Roberta Kotiana, Jána Milčáka, Júliusa Satinského, Hany Valcerovej-Bacigálovej a Svetloslava Veigla (na tvorbu Miroslava Válka v Slovenských pohľadoch z roku 1988) v denníku Koridor (18. 7. 1992)
PAVOL JANÍKbáseň (venovaná Miroslavovi Válkovi) v denníku Koridor (18. 7. 1992)
PAVOL JANÍKkomentár (Záverečné objatie) v denníku Koridor (21. 7. 1992)
PAVOL JANÍKesej (List bez dátumu) v denníku Koridor (23. 7. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (Veľký šéf) v denníku Koridor (24. 7. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (Karneval) v denníku Koridor (29. 7. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (Playboy) v denníku Koridor (31. 7. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (31. 7. 1992)
PAVOL JANÍK – tvorba v denníku Koridor – August 1992:
PAVOL JANÍKbáseň v denníku Koridor (1. 8. 1992)
PAVOL JANÍKrecenzia (Ľubomír Feldek: Usmiaty otec) v denníku Koridor (1. 8. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (Premeny a premety) v denníku Koridor (4. 8. 1992)
PAVOL JANÍKesej (Jubileum Vladimíra Mináča) v denníku Koridor (8. 8. 1992): časť 1; časť 2
PAVOL JANÍKbásne v denníku Koridor (8. 8. 1992)
PAVOL JANÍKbásne v denníku Koridor (12. 8. 1992)
PAVOL JANÍKesej (Sebavedomie) v denníku Koridor (14. 8. 1992)
PAVOL JANÍKkomentár (Kto je fašista?) v denníku Koridor (17. 8. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (Koniec sezóny) v denníku Koridor (18. 8. 1992)
PAVOL JANÍKkomentár (Demokrátkozrakosť) v denníku Koridor (20. 8. 1992)
PAVOL JANÍKpoznámka (Brzdy) v denníku Koridor (21. 8. 1992)
PAVOL JANÍKbáseň v denníku Koridor (22. 8. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (Šichta) v denníku Koridor (25. 8. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom a politikom Ivanom Hudecom (Poslanie) v denníku Koridor (26. 8. 1992)
PAVOL JANÍKesej (48. výročie SNP) v denníku Koridor (29. 8. 1992): časť 1; časť 2
PAVOL JANÍK – tvorba v denníku Koridor – September 1992:
PAVOL JANÍKslogan v denníku Koridor (3. 9. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor s pracovníkom strediska pre zahraničných novinárov Jánom Stanekom (Slovenská diplomacia) v denníku Koridor (3. 9. 1992)
PAVOL JANÍKpoznámka (Ostrov beznádeje) v denníku Koridor (4. 9. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom a scenáristom Jozefom Bobom (V pravý čas) v denníku Koridor (5. 9. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (Komu prekáža etika) v denníku Koridor (7. 9. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor s hudobníkom Milošom Jurkovičom (Kvalita nestačí) v denníku Koridor (10. 9. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmus v denníku Koridor (10. 9. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (17. 9. 1992)
PAVOL JANÍKrecenzia (Tomáš Janovic: Moje najmilšie hriechy) v denníku Koridor (19. 9. 1992)
PAVOL JANÍKrecenzia (Taťjana Lehenová: Cigánsky tábor) v denníku Koridor (21. 9. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom a publicistom Drahoslavom Machalom (Povolanie reportér) v denníku Koridor (22. 9. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (24. 9. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom a publicistom Igorom Gallom (Bližšia košeľa ako kabát) v denníku Koridor (25. 9. 1992)
PAVOL JANÍK – tvorba v denníku Koridor – Október 1992:
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Ladislavom Ťažkým (Zelená hudba nádeje) v denníku Koridor (1. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom a budúcim veľvyslancom ČSFR v Kanade Antonom Hykischom (Budeme atraktívny štát) v denníku Koridor (2. 10. 1992)
PAVOL JANÍKesej (venovaná Beat Generation) v denníku Koridor (3. 10. 1992): časť 1; časť 2
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Milanom Rúfusom (Európe nevie, kde má srdce) v denníku Koridor (6. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Vincentom Šikulom (V umení za svetom nezaostávame) v denníku Koridor (7. 10. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (8. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Štefanom Moravčíkom (Brať všetko s úsmevom) v denníku Koridor (8. 10. 1992)
PAVOL JANÍKúvodník (Jastrabi) v denníku Koridor (9. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor s literárnym historikom Augustínom Maťovčíkom (Dajme si znamenie pokoja) v denníku Koridor (10. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Václavom Šuplatom (Schopnosť usmiať sa) v denníku Koridor (12. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Belom Kapolkom (Kultúra vo všetkom) v denníku Koridor (14. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor s vedcom Ivanom Chodákom (Západné peniaze i do výskumu) v denníku Koridor (14. 10. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (15. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Jozefom Repkom (Kľúč k prenikaniu do sveta) v denníku Koridor (15. 10. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmus v denníku Koridor (16. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Petrom Kováčikom (Urobiť niekoho šťastným) v denníku Koridor (16. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľkou Marínou Čeretkovou-Gállovou (Je to vo hviezdach) v denníku Koridor (17. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Miroslavom Piusom (Nežijeme v Ázii ani na Honolulu) v denníku Koridor (20. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Štefanom Balákom (Ľudskosť nadovšetko) v denníku Koridor (21. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom a politikom Petrom Jarošom (Disent je [a bol] mimo) v denníku Koridor (22. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor s publicistom Dušanom Kerným (Za skutočnú demokraciu) v denníku Koridor (22. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Igorom Hochelom (Tešiť sa z maličkostí) v denníku Koridor (23. 10. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (24. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Jurajom Padom (To najlepšie, čo v sebe nesieme) v denníku Koridor (24. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Pavlom Vongrejom (Ústava je báseň v próze) v denníku Koridor (26. 10. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (27. 10. 1992)
PAVOL JANÍKesej (Zdravá drzosť) v denníku Koridor (29. 10. 1992)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (29. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom a prekladateľom Jozefom Kotom (Smerovať k slnečnému štátu) v denníku Koridor (29. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Andrejom Ferkom (O cenzúre, tabu a informačnej bariére) v denníku Koridor (30. 10. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Milanom Richterom (Diplomatický klub poézie) v denníku Koridor (31. 10. 1992)
PAVOL JANÍK – tvorba v denníku Koridor – November 1992:
PAVOL JANÍKbáseň (Ticho) v denníku Koridor (2. 11. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Jaroslavom Rezníkom (Svet nezaujímajú kópie) v denníku Koridor (3. 11. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľkou Natou Hosťoveckou (Kľúč od vlastného bytu) v denníku Koridor (4. 11. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Teodorom Križkom (Dejiny sa prechytračiť nedajú) v denníku Koridor (5. 11. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Ladislavom Ballekom (Kultúra vzbudzuje sympatie) v denníku Koridor (6. 11. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Petrom Štrelingerom (Možno kúpim Telegraf) v denníku Koridor (7. 11. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Petrom Ševčovičom (Všetko pripomína sen) v denníku Koridor (10. 11. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom a publicistom Vladimírom Ferkom (Svietiť vlastným svetlom) v denníku Koridor (11. 11. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom a prekladateľom Ladislavom Šimonom (Nie je nultá hodina) v denníku Koridor (12. 11. 1992)
PAVOL JANÍKrecenzia (Jozef Urban: Kniha polomŕtvych) v denníku Koridor (13. 11. 1992)
Báseň Justinasa Marcinkevičiusa (Dajme slovo mŕtvym; preložil PAVOL JANÍK) v denníku Koridor (14. 11. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľkou Zlatou Solivajsovou (Vždy ide o život) v denníku Koridor (18. 11. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so scenáristom a dramatikom Igorom Rusnákom (Nos medzi očami) v denníku Koridor (20. 11. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Andrejom Chudobom (Harmónia občianskeho spolunažívania) v denníku Koridor (21. 11. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor s veľvyslancom ČSFR v Rumunsku Milanom Resutíkom (Praha je totiž Praha) v denníku Koridor (21. 11. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom a vydavateľom Gustávom Hupkom (Priestor na odpúšťanie) v denníku Koridor (24. 11. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor s básnikom Pavlom Stanislavom (Nie sme krajina absurdity) v denníku Koridor (27. 11. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Vlastimilom Kovalčíkom (Demokratické Slovensko) v denníku Koridor (30. 11. 1992)
PAVOL JANÍK – tvorba v denníku Koridor – December 1992:
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom a lekárom Andrejom Reinerom (Sme odsúdení na úspech) v denníku Koridor (1. 12. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom a vedcom Andrejom Ferkom (Koniec troch totalít) v denníku Koridor (1. 12. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor s literárnym kritikom Ivanom Sulíkom (Menej hesiel, radšej s veslom) v denníku Koridor (2. 12. 1992)
PAVOL JANÍKrecenzia (Ján Litvák: Samoreč) v denníku Koridor (2. 12. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor s literárnym kritikom Alexandrom Halvoníkom (Slovensko je skúškou Európy) v denníku Koridor (7. 12. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor s publicistom a spisovateľom Miroslavom Janekom (Päť tvárí Slovenska) v denníku Koridor (8. 12. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor s herečkou Máriou Kráľovičovou (Zaostávame len v chvastúnstve) v denníku Koridor (15. 12. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Petrom Petiškom (Pravidlá hry zvanej život) v denníku Koridor (16. 12. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom a publicistom Petrom Valčekom (Európske deti) v denníku Koridor (18. 12. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Ladislavom Ťažkým (Spoločný kandidát na prezidenta SR?) v denníku Koridor (21. 12. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so maliarom Viliamom Hornáčkom (Každý maľuje svoj obraz) v denníku Koridor (21. 12. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom a audiovizuálnym expertom Ivanom Stadtruckerom (Doma nik nie je prorokom) v denníku Koridor (22. 12. 1992)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom a jazykovedcom Antonom Habovštiakom (Krížová cesta kultúr) v denníku Koridor (28. 12. 1992)
PAVOL JANÍK – tvorba v denníku Koridor – Január 1993:
PAVOL JANÍKrecenzia (Dana Podracká: Grizly v spiacom dome) v denníku Koridor (8. 1. 1993)
PAVOL JANÍKrozhovor s generálom Alojzom Lorencom (Trinásť hlavolamov) v denníku Koridor (9. 1. 1993): časť 1; časť 2; časť 3
PAVOL JANÍKesej (Mlčanie o tichu) v denníku Koridor (9. 1. 1993): časť 1; časť 2
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Ľubošom Juríkom (Kniha nie je tehla) v denníku Koridor (11. 1. 1993)
PAVOL JANÍKesej (Jubileum Karola L. Zachara) v denníku Koridor (12. 1. 1993)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Jánom Beňom (Škriepiť sa na úrovni) v denníku Koridor (12. 1. 1993)
PAVOL JANÍKrozhovor s režisérom Jozefom Chudíkom (Budeme druhé Švajčiarsko) v denníku Koridor (13. 1. 1993)
PAVOL JANÍKesej (Jubileum Karola Machatu) v denníku Koridor (13. 1. 1993)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (14. 1. 1993)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľkou Gabrielou Rothmayerovou (I Slovensko je Európa) v denníku Koridor (16. 1. 1993)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (21. 1. 1993)
PAVOL JANÍKrozhovor so spisovateľom Ladislavom Ťažkým (Ťažký: Som príliš mäkký) v denníku Koridor (23. 1. 1993)
PAVOL JANÍKrecenzia (Miguel de Unamuno: Tragický pocit života v ľuďoch a národoch) v denníku Koridor (26. 1. 1993)
PAVOL JANÍKbáseň (Divadlo Život) v denníku Koridor (27. 1. 1993)
PAVOL JANÍKaforizmy v denníku Koridor (28. 1. 1993)
PAVOL JANÍKesej (Pochválen buď, čitateľ!) v denníku Koridor (29. 1. 1993)
PAVOL JANÍKbáseň (Záverečná) v denníku Koridor (30. 1. 1993)
PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE
English | Slovak