PAVOL JANIK | globally published writer | PAVOL JANÍK | celosvetovo publikovaný spisovateľ
°
PAVOL JANÍK | Básne | Macedonian Version:
PAVOL JANÍK | Básne | preložené do macedónčiny | prečítajte si v macedónčine:
Zavretie reklamy na YouTube:
Každú reklamu na YouTube môžete zavrieť kliknutím na X na pravej strane.
PAVOL JANÍK | Básne | Macedonian Version | z knihy Nezaručené správy / Сомнителни вести (1981):
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Klavír / Пијано (1981) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Koncert / Концерт (1981) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Leto / Лето (1981) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Manželstvo / Сопружништво (1981) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Medzi asfaltom a nebom / Меѓу асфалтот и небето (1981) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Meno / Име (1981) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Na linke muž | žena a späť / На линијата маж | жена и обратно (1981) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Nočný spoj / Ноќна врсka (1981) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Okamih pred dotykom / Миг пред допирот (1981) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: S dovolením / Дозволете (1981) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Tebe / Тебе (1981) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Únos / Грабеж (1981) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Vivace ma non soltanto cosi (1981) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Zásah / Вмешување (1981) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Žrebom proti pravdepodobnosti / Со жребка против веројатноста (1981) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK | Básne | Macedonian Version | z knihy Zrkadlo na konci leta / Огледало на кајот на летото (1984):
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Krúženie / Вртење во круг (1984) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Len pre teba / Само за тебе (1984) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Nevyslovená / Неизговорена (1984) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Predčasne / Предвремено (1984) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Slovo / Збор (1984) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Úsvit / Разденување (1984) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Z domova / Од домот (1984) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Zrkadlo na konci leta / Огледало на крајот летото (1984) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK | Básne | Macedonian Version | z knihy Do videnia v množnom čísle / Догледање во множина (1985):
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Ex offo (1985) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Do modra / Во сино (1985) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Chodec s absolútnou prednosťou / Пешак со апсолутна предност (1985) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Molto adagio (1985) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Neodkladná báseň / Неодложна песна (1985) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Zlozvyk / Лоша навика (1985) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK | Básne | Macedonian Version | z knihy Hurá, horí! / Ура, гори! (1991):
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Chryzantematika / Хризантематика (1991) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Načo sú nám manželky / За што ни се сопругите (1991) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Neodoslaný telegram / Неиспратена телеграма (1991) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Nokturno pre diabetes / Ноктурно за дијабетесот (1991) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Núdzové pristátie v tvojich vlasoch / Принудно слетување во твоите коси (1991) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Óda na radosť / Ода на радоста (1991) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Posledné štyri takty ticha / Четирите последни тактови на тишината (1991) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Predĺžiť si rozum / Продолживање на умот (1991) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Pro stole / Крај масata (1991) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Sen zo skla / Сон од стакло (1991) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Som s vami / Со вас сум (1991) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Ťažní anjeli / Ангели за влечење (1991) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Zrkadlá po zotmení / Огледала по самракот (1991) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK | Macedonian Version | z titulnej poémy Hurá, horí! / Ура, гори! (fragmenty) 1991:
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Hurá, horí! / Ура, гори! (1991) fragment 2 (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Hurá, horí! / Ура, гори! (1991) fragment 3 (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Hurá, horí! / Ура, гори! (1991) fragment 4 (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Hurá, horí! / Ура, гори! (1991) fragment 5 (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Hurá, horí! / Ура, гори! (1991) fragment 9 (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Hurá, horí! / Ура, гори! (1991) fragment 15 (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Hurá, horí! / Ура, гори! (1991) fragment 17 (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK | Básne | Macedonian Version | z knihy Niekto ako boh / Некој како бог (1998):
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Múdrejší o tvoju smrť / Помудри за твојата смрт (1998) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Niekto ako boh / Некој како бог (1998) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Veľké upratovanie / Големото чистење (1998) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Rodinné zátišie / Семејно затишје (1998) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Slovník cudzích snov / Речник на странски зборови (1998) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK | Básne | Macedonian Version | z knihy Buď vôňa tvoja / Нека биде мирисот твоj (2002):
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Buď vôňa tvoja / Нека биде мирисот твој (2002) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Kosovo / Косово (2002) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: New York / Њуjорк (2002) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Smutný Silvester na konci storočia / Тажна нова година на крајот на векот (2002) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Túžobníctvo / Заедничка желба (2002) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Únos do večnosti / Одвлекување во вечноста (2002) (Macedonian Version by Stoyan Lekoski / Стојан Лекоски)
PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE | New York & more
English | Slovak