PAVOL JANIK | globally published writer | PAVOL JANÍK | celosvetovo publikovaný spisovateľ
°
PAVOL JANÍK | Drámy:
PAVOL JANÍK | Drámy | prečítajte si v slovenčine:
  • Súkromný striptíz (Hra v troch dejstvách) 1993 |
  • Maturitný oblek (Veselá tragédia) 1994 |
  • Nebezpečné veselohry | Súkromný striptíz (Hra v troch dejstvách) 1993 | Maturitný oblek (Veselá tragédia) 1994 | Pasca na seba (Hra v piatich dejstvách) 1995 |
PAVOL JANÍK | Drámy | preložené do angličtiny | prečítajte si v angličtine:
PAVOL JANÍK | Drámy | preložené do ruštiny | prečítajte si v ruštine:
Zavretie reklamy na YouTube:
Každú reklamu na YouTube môžete zavrieť kliknutím na X na pravej strane.
PAVOL JANÍK | Drámy | Slovak Version:
OĽGA JANÍKOVÁ a PAVOL JANÍK | Tuctová komédia (1986) (Slovak Version)
  • réžia OĽGA JANÍKOVÁ
PAVOL JANÍK | Škrupinový zámok (1988) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Maturitný oblek | Veselá tragédia (1992) (Slovak Version)
  • réžia OĽGA JANÍKOVÁ
PAVOL JANÍK | Nežná klauniáda (2004) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Bez motívu (2005) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Bez zábran (2005) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE | New York & more
English | Slovak