PAVOL JANÍK | SPISOVATEĽ || PAVOL JANIK | WRITER
 • Pavol Janík (1956) je básnik, dramatik, predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007).
 • Jeho diela preložili do viac ako 20 jazykov a publikovali vo viac ako 30 krajinách.
 • Pavol Janik (1956) is a poet, dramatist, President of the Slovak Writers’ Society (2003–2007).
 • His works have been translated into more than 20 languages and published in more than 30 countries.
 • Válek bol hlbší, ale Janík sa stal vynaliezavejší.
 • Natália Švedovová, poetka, prekladateľka, vedecká pracovníčka Ruskej akadémie vied
 • Valek was deeper, but Janik became more inventive.
 • Natalia Shvedova, Poet, Translator, Senior Researcher of the Russian Academy of Sciences
 • Валек был глубже, а Яник стал изобретательнее.
 • Наталья Шведова, поэт, переводчик, старший научный сотрудник Российской академии наук
 • PAVOL JANÍK | KNIHY | Kliknite na obrázok, zobrazí sa v plnej veľkosti:
  Latin: Pavol Janík, Pavol Janik, Pavol Janjik, Pavol Yanik | Cyrillic: Павол Яник, Павол Јаник, Павол Јањик, Павол Янік, Павал Янік | Greek: Πάβολ Γιανίκ | Hebrew: פאבול ג'אניק | Japanese: パヴォル・ヤニク | Chinese: 帕沃尔•贾尼克 | etc.
  PAVOL JANÍK | Drámy:
  PAVOL JANÍK | Drámy | prečítajte si v slovenčine:
  • Súkromný striptíz (Hra v troch dejstvách) 1993 |
  • Maturitný oblek (Veselá tragédia) 1994 |
  • Nebezpečné veselohry | Súkromný striptíz (Hra v troch dejstvách) 1993 | Maturitný oblek (Veselá tragédia) 1994 | Pasca na seba (Hra v piatich dejstvách) 1995 |
  PAVOL JANÍK | Drámy | preložené do angličtiny | prečítajte si v angličtine:
  • University of Toronto | Academic Electronic Journal in Slavic Studies | Toronto Slavic Quarterly | online |
  • University of Toronto | Academic Electronic Journal in Slavic Studies | Toronto Slavic Quarterly | archive |
  • Slovak Drama in Translation |
  PAVOL JANÍK | Drámy | preložené do ruštiny | prečítajte si v ruštine:
  Zavretie reklamy na YouTube:
  Každú reklamu na YouTube môžete zavrieť kliknutím na X na pravej strane.
  PAVOL JANÍK | Drámy | Slovak Version:
  OĽGA JANÍKOVÁ a PAVOL JANÍK | Tuctová komédia (1986) (Slovak Version)
  • réžia OĽGA JANÍKOVÁ
  PAVOL JANÍK | Škrupinový zámok (1988) (Slovak Version)
  PAVOL JANÍK | Maturitný oblek | Veselá tragédia (1992) (Slovak Version)
  • réžia OĽGA JANÍKOVÁ
  PAVOL JANÍK | Nežná klauniáda (2004) (Slovak Version)
  PAVOL JANÍK | Bez motívu (2005) (Slovak Version)
  PAVOL JANÍK | Bez zábran (2005) (Slovak Version)
  PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE
  English | Slovak