PAVOL JANIK | globally published writer | PAVOL JANÍK | celosvetovo publikovaný spisovateľ
°
PAVOL JANÍK | Básne:
PAVOL JANÍK | Básne | prečítajte si v slovenčine:
Zavretie reklamy na YouTube:
Každú reklamu na YouTube môžete zavrieť kliknutím na X na pravej strane.
PAVOL JANÍK | Báseň | Slovak Version | Jesenný bozk (1975):
PAVOL JANÍK:Jesenný bozk (Nové slovo, 16. 10. 1975) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Básne | Slovak Version | z rukopisu (1975):
PAVOL JANÍK: Naklonená noc (From a manuscript, 1975) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Plačem ťa, ráno (From a manuscript, 1975) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Básne | Slovak Version | z knihy Nezaručené správy (1981):
PAVOL JANÍK: Nezaručené správy (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: + 11. 9. 1973 (in book form 1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Aprílové dažde (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Ars poetica (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Genezis (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hmat (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Je za dverami (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Jubileum (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Klavír (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Koncert (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Letná obloha nad mestom (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Leto (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Mame I (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Mame II (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Manželstvo (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Medzi asfaltom a nebom (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Meno (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Mrholí (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Múdrosť (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Na batožinovom pulte (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Na linke muž | žena a späť (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Načo sú nám deti (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Načo sú nám rodičia (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Načo svitá (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Nočný spev (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Nočný spoj (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Okamih pred dotykom (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Pocta (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Pokus o slnko (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Porucha nie je na vašom území (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Ranný rachot (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Rodinná štúdia (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Rozprávky (1) (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: S dovolením (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Sme profesionáli (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Spev (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Sneží (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Tebe (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Únos (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Už nie tebe (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Úžas (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Vivace ma non soltanto cosi (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Vzduch (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Zásah (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Žrebom proti pravdepodobnosti (1981) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Básne | Slovak Version | z knihy Zrkadlo na konci leta (1984):
PAVOL JANÍK: Akademickí umelci (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Báseň (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Bez slov (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Byt (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Festivalové mesto (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Filmová spomienka (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Jeseň (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Konce (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Krúženie (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Len pre teba (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Malá plocha bytu (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Malý atlas hospodárskeho zemepisu (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Malý príbeh (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Mier (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Nech žije básnik! (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Nevyslovená (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Odpočinok (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Odvoz (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Pochádzame z parkovísk (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Posledný koncert sezóny (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Predčasne (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Príležitostná (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Raz (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Slovo (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Súradnice (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Úsvit (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Vďaka za deti (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Voda v pohybe (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Z domova (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Zátišie v popolníku (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Zrkadlo na konci leta (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Zvukový negatív (1984) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Básne | Slovak Version | z knihy Do videnia v množnom čísle (1985):
PAVOL JANÍK: Aktualita (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Bez prípravy (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Con fuoco (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Do modra (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Ex offo (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Farby (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Festivalová odpoveď číslo jeden (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Filmová predpoveď číslo jeden (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Filmová spomienka číslo dva (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Chodec s absolútnou prednosťou (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Jesenná prísaha (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Jesenné ráno (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Jesenné zátišie (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Kasárenské parky (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Kútik pre slovenské ženy (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Le poéme de luxe (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Malé slávnosti (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Milión rokov radosti (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Moja rodná ulica (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Moje štúdiá poetiky (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Molto adagio (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Neodkladná báseň (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Nevýslovné slová (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Nezhudobnená báseň (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Nie je to za trest (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: O papieri (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Obrazáreň (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Pax militaris (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Písmeno (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Reportáž spod oblohy (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Rozhodcovi (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Rozpamätávanie (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Sedem ročných období poézie (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Senza sordini (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Spoluobčania (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Správa z festivalu (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Z prezenčnej služby (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Z ruky (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Zákon (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Zákonnná (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Zápas sa práve začína (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Zápis (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Zlozvyk (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Zvratné zámeno psa (1985) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Básne | Slovak Version | z knihy Hurá, horí! (1991):
PAVOL JANÍK: Bezplatné používanie vetra (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Diminuendo (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Dodatok k brannému zákonu (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Exegi monumentum (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Fragment (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hra na hrane ničoho (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Chryzantematika (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Jesenné muchy (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Kameň na srdci (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Kladnokrvne (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Koniec predstavenia (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Krádeži neprístupné! (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Libratislava | Moskvas a spať (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Listy z popola (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Múdrejší o tvoju smrť / Osamelý blesk (1991 | 1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Načo sú nám manželky (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Nebo túlavých psov a mačiek (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Neodoslaný telegram (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Nokturno pre diabetes (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Núdzové pristátie v tvojich vlasoch (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Nultá hodina (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Óda na radosť (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Oneskorený pozdrav zo Sutomora (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Podpíš zmenku (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Pokrvný tlak (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Posledné štyri takty ticha (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Predĺžiť si rozum (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Pri stole (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Prísaha na sklonku tisícročia (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Prišiel som na svet (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Privatizácia duší (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Rozhovor s nikým (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Sen zo skla (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Som s vami (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Sonet (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Správa z provincie (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Strom v prvej osobe jednotného čísla (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Súdružka poručík pani V. (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Syn mŕtveho a synovec zomierajúceho kráľa, ktorí nikdy neboli (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Štyri nočné obdobia (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Ťažní anjeli (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Topoľ (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: V zmysle Starého zákona (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Večerný hlas vlhkej kože (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Výpis z registra testov (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Z astronomických pozorovaní (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Záber číslo 239 (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Zlomok (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Zmluva o prímerí duše a tela (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Zrkadlá po zotmení (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: z titulnej básne Hurá, horí! (fragments) (1991) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Slovak Version | titulná poéma Hurá, horí! (17 častí) 1991:
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 1 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 2 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 3 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 4 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 5 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 6 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 7 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 8 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 9 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 10 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 11 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 12 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 13 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 14 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 15 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 16 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hurá,horí! (1991) part 17 (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Básne | Slovak Version | z knihy Niekto ako boh (1998):
PAVOL JANÍK: Anjela poznáš po perí (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Ave Válek (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Bon soir, mon Paris (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Buď práci fuj! (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Dala si sa mi (1996, in book form 1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Divadlo Život (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Divadlo Život (1998) | VIDEO with SOUND | Indrodukcion in ENGLISH | POEM in SLOVAK
PAVOL JANÍK: Ekumenická modlitba (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Koniec materializmu (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Magister mágie (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Modlitby z kameňa (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Najnovšie správy (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Niekto ako boh (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Óda na šiesty zmysel (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: O.K. (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Múdrejší o tvoju smrť / Osamelý blesk (1991 | 1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Pinokiosk (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Posledný koňak v Monaku (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Priehľadná krv stromu (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Rozprávky (2) (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Rodinné zátišie (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Slovník cudzích snov (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Táranie nad hrobom (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Ticho (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Twistnatý strom (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Veľké upratovanie (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Vzal som si ťa do hlavy (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Vzťahovavé vtáctvo (1998) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Básne | Slovak Version | z knihy Buď vôňa tvoja (2002):
PAVOL JANÍK: Buď vôňa tvoja (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Hrob z jasného neba (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Kosovo (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Mäsiar lásky (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Mokré z neba (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Mráz prichádza z nás (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Nevýslovné slová (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: New York (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Ponorka do vesmíru (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Puškin (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Smutný Silvester na konci storočia (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Stará líška nehrdzavie (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Strom z čistého neba (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Tichá stromácnosť (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Tremolo (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Túžobníctvo (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Únos do večnosti (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Všetci ľudia sú si rodní (2002) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Básne | Slovak Version | z knihy Zašifrovaná jeseň (2007):
PAVOL JANÍK: Biele blues Cheta Bakera (2007) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Iracké deti idú do neba (2007) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Kolektívna duša Kennyho Barrona (2007) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Kúdol strachu (2007) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Matný akord (2007) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: More (2004, in book form 2007) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Niekto ako Luis Armstrong (2007) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Nový Sad (2006, in book form 2007) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Odvodená voda (2007) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: * * * (Papierový sneh) (2007) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Slzy na strunách (2007) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Strom a peklo (2007) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Svätá reklama Vianoc (2007) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Z pekna šťastie (2007) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK: Ženská zemská príťažlivosť (2007) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Báseň | Slovak Version | Belgické miniatúry (2009):
PAVOL JANÍK: Belgické miniatúry (Divoké víno 24/2009) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Báseň | Slovak Version | Pour féliciter (2011):
PAVOL JANÍK: Pour féliciter (humanisti.sk 21. 12. 2011) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | Báseň | Slovak Version | Predposledná báseň (2011 | 2013):
PAVOL JANÍK: Predposledná báseň (Divoké víno 66/2013) (Slovak Version)
PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE | New York & more
English | Slovak