PAVOL JANÍK | SPISOVATEĽ || PAVOL JANIK | WRITER
 • Pavol Janík (1956) je básnik, dramatik, predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007).
 • Jeho diela preložili do viac ako 20 jazykov a publikovali vo viac ako 30 krajinách.
 • Pavol Janik (1956) is a poet, dramatist, President of the Slovak Writers’ Society (2003–2007).
 • His works have been translated into more than 20 languages and published in more than 30 countries.
 • Válek bol hlbší, ale Janík sa stal vynaliezavejší.
 • Natália Švedovová, poetka, prekladateľka, vedecká pracovníčka Ruskej akadémie vied
 • Valek was deeper, but Janik became more inventive.
 • Natalia Shvedova, Poet, Translator, Senior Researcher of the Russian Academy of Sciences
 • Валек был глубже, а Яник стал изобретательнее.
 • Наталья Шведова, поэт, переводчик, старший научный сотрудник Российской академии наук
 • PAVOL JANÍK | KNIHY | Kliknite na obrázok, zobrazí sa v plnej veľkosti:
  Latin: Pavol Janík, Pavol Janik, Pavol Janjik, Pavol Yanik | Cyrillic: Павол Яник, Павол Јаник, Павол Јањик, Павол Янік, Павал Янік | Greek: Πάβολ Γιανίκ | Hebrew: פאבול ג'אניק | Japanese: パヴォル・ヤニク | Chinese: 帕沃尔•贾尼克 | etc.
  PAVOL JANÍK | Básne | Spanish Version:
  PAVOL JANÍK | Básne | preložené do španielčiny | prečítajte si v španielčine:
  Zavretie reklamy na YouTube:
  Každú reklamu na YouTube môžete zavrieť kliknutím na X na pravej strane.
  PAVOL JANÍK | Básne | Spanish Version | z knihy Nezaručené správy (1981):
  PAVOL JANÍK: Je za dverami / Está fuera (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
  PAVOL JANÍK: Hmat / El tacto (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
  PAVOL JANÍK: Koncert / El concierto (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
  PAVOL JANÍK: Leto / El verano (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
  PAVOL JANÍK: Mrholí / Garúa (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
  PAVOL JANÍK: Múdrosť / Filosofía de la vida (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
  PAVOL JANÍK: Nočný spoj / El enlace nocturno (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
  PAVOL JANÍK: Pocta / El homenaje (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
  PAVOL JANÍK: Sme profesionáli / Somos profesionales (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
  PAVOL JANÍK: Sneží / Nieva (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
  PAVOL JANÍK: Tebe / A ti (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
  PAVOL JANÍK | Báseň | Spanish Version | z knihy Do videnia v množnom čísle (1985):
  PAVOL JANÍK: Pax militaris (1985) (Spanish Version by Michael Doubek)
  PAVOL JANÍK: Zlozvyk / Bad Habit / Mala costumbre (1985) (Spanish Version by Germain Droogenbroodt & Rafael Carcelén)
  PAVOL JANÍK | Básne | Spanish Version | z knihy Niekto ako boh (1998):
  PAVOL JANÍK: Rodinné zátišie / Un lugar doméstico (1998) (Spanish Version by Michael Doubek)
  PAVOL JANÍK: Táranie nad hrobom / Bachillería sobre el sepulcro (1998) (Spanish Version by Michael Doubek)
  PAVOL JANÍK | Básne | Spanish Version | z knihy Buď vôňa tvoja (2002):
  PAVOL JANÍK: New York / Nueva York (2002) (Spanish Version by Michael Doubek)
  PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE
  English | Slovak