PAVOL JANIK | globally published writer | PAVOL JANÍK | celosvetovo publikovaný spisovateľ
°
PAVOL JANÍK | Básne | Spanish Version:
PAVOL JANÍK | Básne | preložené do španielčiny | prečítajte si v španielčine:
Zavretie reklamy na YouTube:
Každú reklamu na YouTube môžete zavrieť kliknutím na X na pravej strane.
PAVOL JANÍK | Básne | Spanish Version | z knihy Nezaručené správy (1981):
PAVOL JANÍK: Je za dverami / Está fuera (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
PAVOL JANÍK: Hmat / El tacto (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
PAVOL JANÍK: Koncert / El concierto (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
PAVOL JANÍK: Leto / El verano (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
PAVOL JANÍK: Mrholí / Garúa (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
PAVOL JANÍK: Múdrosť / Filosofía de la vida (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
PAVOL JANÍK: Nočný spoj / El enlace nocturno (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
PAVOL JANÍK: Pocta / El homenaje (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
PAVOL JANÍK: Sme profesionáli / Somos profesionales (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
PAVOL JANÍK: Sneží / Nieva (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
PAVOL JANÍK: Tebe / A ti (1981) (Spanish Version by Michael Doubek)
PAVOL JANÍK | Báseň | Spanish Version | z knihy Do videnia v množnom čísle (1985):
PAVOL JANÍK: Pax militaris (1985) (Spanish Version by Michael Doubek)
PAVOL JANÍK: Zlozvyk / Bad Habit / Mala costumbre (1985) (Spanish Version by Germain Droogenbroodt & Rafael Carcelén)
PAVOL JANÍK | Básne | Spanish Version | z knihy Niekto ako boh (1998):
PAVOL JANÍK: Rodinné zátišie / Un lugar doméstico (1998) (Spanish Version by Michael Doubek)
PAVOL JANÍK: Táranie nad hrobom / Bachillería sobre el sepulcro (1998) (Spanish Version by Michael Doubek)
PAVOL JANÍK | Básne | Spanish Version | z knihy Buď vôňa tvoja (2002):
PAVOL JANÍK: New York / Nueva York (2002) (Spanish Version by Michael Doubek)
PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE | New York & more
English | Slovak