PAVOL JANIK | BOOKS | Click on image for full size view:
PAVOL JANÍK || SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ ||| PAVOL JANIK || SLOVAK WRITER
 • Pavol Janík (1956) je básnik, dramatik, predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007).
 • Jeho diela preložili do viac ako 20 jazykov a publikovali vo viac ako 30 krajinách.
 • Pavol Janik (1956) is a poet, dramatist, President of the Slovak Writers’ Society (2003–2007).
 • His works have been translated into more than 20 languages and published in more than 30 countries.
 • VIDEO in English & Slovak | PLAY:
 • Válek bol hlbší, ale Janík sa stal vynaliezavejší.
 • Natália Švedovová, poetka, prekladateľka, vedecká pracovníčka Ruskej akadémie vied
 • Valek was deeper, but Janik became more inventive.
 • Natalia Shvedova, Poet, Translator, Senior Researcher of the Russian Academy of Sciences
 • Валек был глубже, а Яник стал изобретательнее.
 • Наталья Шведова, поэт, переводчик, старший научный сотрудник Российской академии наук
 • Slovak & Czech: Pavol Janík | English & other languages: Pavol Janik or Pavol Janick | Serbian & Croatian (Roman alphabet): Pavol Janik or Pavol Janjik | Russian (Roman alphabet): Pavol Yanik | Russian & Bulgarian (Cyrillic alphabet): Павол Яник | Serbian & Macedonian: Павол Јаник or Павол Јањик | Ukrainian: Павол Янік | Belarusian: Павал Янік | Greek: Πάβολ Γιανίκ | Hebrew: פאבול ג'אניק | Japanese: パヴォル・ヤニク | Chinese: 帕沃尔•贾尼克 | etc. ||| Pseudonyms: Ján Pavlík | Paul von Pressburg | etc.
  PAVOL JANÍK | Básne | Serbian Version:
  PAVOL JANÍK | Básne | preložené do srbčiny | prečítajte si v srbčine:
  Zavretie reklamy na YouTube:
  Každú reklamu na YouTube môžete zavrieť kliknutím na X na pravej strane.
  PAVOL JANÍK | Báseň | Serbian Version | z rukopisu (1975):
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Plačem ťa, ráno / Plačem te, jutro (From a manuscript, 1975) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK | Básne | Serbian Version | z knihy Nezaručené správy (1981):
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Aprílové dažde / Aprilske kiše (1981) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Klavír / Klavir (1981) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Koncert / Концерт (1981) (Serbian Version by Mihal Duga / Михал Ђуга)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Leto (1981) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Meno / Ime (1981) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Na linke muž | žena a späť / Na relaciji muškarac-žena i nazad (1981) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Nočný spoj / Noćna veza (1981) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Okamih pred dotykom / Trenutak pre dodira (1981) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Rodinná štúdia / Proučavanje porodice (1981) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Tebe / Tebi (1981) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Únos / Отмица (1981) (Serbian Version by Mihal Duga / Михал Ђуга)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Úžas / Strahota (1981) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Vivace ma non soltanto cosi (1981) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK | Básne | Serbian Version | z knihy Zrkadlo na konci leta (1984):
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Príležitostná / Пригодна песма (1984) (Serbian Version by Mihal Duga / Михал Ђуга)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Slovo / Реч (1984) (Serbian Version by Mihal Duga / Михал Ђуга)
  PAVOL JANÍK | Báseň | Serbian Version | z knihy Do videnia v množnom čísle (1985):
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Do modra / U plavom (1985) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Ex offo (1985) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Farby / Боје (1985) (Serbian Version by Mihal Duga / Михал Ђуга)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Chodec s absolútnou prednosťou / Pešak (1985) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Molto adagio (1985) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Neodkladná báseň / Neodloživa pesma (1985) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Zlozvyk / Loša navika (1985) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK | Báseň | Serbian Version | z knihy Hurá, horí! (1991):
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Chryzantematika / Krizantematika (1991) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Načo sú nám manželky / Šta će nam supruge (1991) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Neodoslaný telegram / Neposlati telegram (1991) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Nokturno pre diabetes / Nokturno za šećernu bolest (1991) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Núdzové pristátie v tvojich vlasoch / Prinudno sletanje u tvojoj kosi (1991) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Óda na radosť / Oda radosti (1991) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Posledné štyri takty ticha / Poslednja četiri takta tišine (1991) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Predĺžiť si rozum / Proširiti razumevanje (1991) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Pri stole / Na stolu (1991) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Privatizácia duší / Приватизација душа (1991) (Serbian Version by Mihal Duga / Михал Ђуга)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Sen zo skla / Stakleni san (1991) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Som s vami / Ja sam sa vama (1991) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Zrkadlá po zotmení / Ogledala posle smrkavanja (1991) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: z titulnej básne Hurá, horí! / iz Ura, gori! (fragments) (1991) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK | Báseň | Serbian Version | z knihy Niekto ako boh (1998):
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Anjela poznáš po perí / Anđela poznaješ po perju (1998) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Divadlo Život / Pozorište Život (1998) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Múdrejší o tvoju smrť / Mudriji zbog tvoje smrti (1998) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Niekto ako boh / Neko sličan bogu (1998) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Rodinné zátišie / Porodično zatišje (1998) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Slovník cudzích snov / Rečnik tuđih snova (1998) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Ticho / Тишина (1998) (Serbian Version by Mihal Duga / Михал Ђуга)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Veľké upratovanie / Veliko čišćenje (1998) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK | Báseň | Serbian Version | z knihy Buď vôňa tvoja (2002):
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: Kosovo (2002) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / PAVOL JANIK: New York / Njujork (2002) (Serbian Version by Smiljana Piksiades)
  PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЈАНИК: Smutný Silvester na konci storočia / Тужна Нова година на крају века (2002) (Serbian Version by Mihal Duga / Михал Ђуга)
  PAVOL JANÍK | PAVOL JANIK | VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE
  English | Slovak